11.11.11 - IT-support

16 | 11 | 2016
Een betere beschikbaarheid van de IT-personen voor de eigen organisatie en het kunnen blijven garanderen van de interne dienstverlening is belangrijk voor de IT-medewerkers van 11.11.11. Daarom doet de organisatie voor iets moeilijkere problemen, waarvoor ze de kennis zelf niet in huis hebben, beroep op de helpdesk van Incrius.
11.11.11 is de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging en bundelt de krachten van ruim zeventig organisaties en twintigduizend vrijwilligers. Samen zetten zij zich in voor een rechtvaardige wereld waarin iedereen gelijke kansen heeft op ontwikkeling. Dat vraagt structurele veranderingen aan het huidige beleid. Daarom voert 11.11.11 acties en campagnes, en lobbyt de organisatie onder meer voor eerlijke handelsrelaties, waardig werk en een doortastend klimaatbeleid. In Latijns-Amerika, Centraal-Afrika en Azië steunt 11.11.11 de partnerorganisaties in hun strijd voor een eerlijke ontwikkeling.

De ICT-afdeling van 11.11.11 ondersteunt naast de eigen activiteiten ook de ICT-omgeving van zeven andere organisaties. Concreet staat het team van 11.11.11 in voor de ICT-ondersteuning van zowat tweehonderd medewerkers, verspreid over vijf kantoren in België en de verschillende landenkantoren in het buitenland. De ICT-afdeling van 11.11.11 telt drie ICT-medewerkers.

Externe IT-support is belangrijk

Externe IT-support is belangrijk Het opvolgen van moeilijke problemen vergt kennis en ervaring. Deze kennis voor elk probleem zelf ‘in huis’ halen is weinig rendabel. Eens het probleem gekend is, wordt het opgelost en vanaf dat moment kan de ‘investering’, met andere woorden de tijd die de IT-medewerkers besteed hebben aan het zoeken van de oplossing, niet meer aangewend worden. Verder is het zo dat de IT-medewerkers van 11.11.11 hierdoor zelf minder service kunnen geven aan hun eigen collega’s, wat opnieuw resulteert in kosten. “Kunnen terugvallen op een gespecialiseerde helpdesk bij de iets moeilijkere problemen is essentieel om de interne dienstverlening te garanderen”, vertelt ICT-medewerker Wim Allegaert. “Hierdoor is de beschikbaarheid voor de eigen organisatie beter”.
Daarnaast wordt door deze externe IT-support ook de continuïteit van het ICT team beter gegarandeerd. 11.11.11 beschikt niet over het nodige budget om techneuten aan te trekken. Bovendien is het zo dat alle technische knowhow ook snel bij 1 persoon zou zitten. Het is daarom handiger als iemand met minder technische vaardigheden de problemen kan escaleren. Indien we met problemen te maken krijgen die we intern niet kunnen oplossen, worden ze geëscaleerd naar Incrius." Wim Allegaert, IT-mederwerker 11.11.11

Het voor handen zijn van systematische opvolging voor het grootste deel van de IT-vragen/problemen is voor de organisatie een goede beschrijving van wat IT-support voor hen betekent. “Indien we met problemen te maken krijgen, die we intern niet kunnen oplossen, worden ze geëscaleerd naar Incrius”, vervolgt Wim Allegaert. De IT-medewerkers van 11.11.11 doen voornamelijk beroep op Support+, de helpdesk van Incrius als het gaat om zaken waar ze zelf minder vaak mee bezig zijn. Voorbeelden hiervan zijn de installatie van de domain controller en een configuratieprobleem met het VMware platform.
Het melden van een probleem via het Support+ systeem (= een ticket loggen), heeft volgens Wim Allegaert allerlei voordelen: “Het werken met een ticketingsysteem geeft beide partijen garanties. Wij zijn tevreden omdat we weten dat er opvolging van onze meldingen komt en we de status van een melding op elk moment kunnen bekijken en Incrius is zeker dat onze verwachtingen ingelost zijn. Hierdoor wordt de kans op misverstanden geminimaliseerd”.

“We proberen ook veel aandacht te besteden aan de nazorg”, zegt Wim. Dit betekent voor 11.11.11 concreet dat ze goede documentatie verwachten van de interventie en een kleine analyse van hoe het probleem in de toekomst kan vermeden worden.
“Als gevolg hiervan doen we beroep op Guard+, het monitoringsysteem van Incrius. De bedoeling hiervan is dat we op termijn alle mogelijke vormen van alarmbelletjes hierin laten integreren". Deze uitrol staat dan ook nog op het programma van een toekomstige samenwerking. De huidige IT-support zal blijven bestaan en misschien komt er in de nabije toekomst ook een project voor het herbekijken van de netwerk configuratie/firewall van de organisatie.

11.11.11
Wim Allegaert - IT-medewerker
www.11.be

Iedere maand tips & advies in jouw mailbox betreffende onze bedrijfscontinuïteit en andere oplossingen?

Referenties

Onze klanten zijn, naast het volledige Incrius-team, ons dierbaarste bezit. Ze vertellen zelf hoe onze diensten hun noden invulden en welke impact dit had op hun organisatie.
Meet us

Ons bedrijf is gelegen in Laarne. Incrius levert diensten in heel België met Vlaanderen als belangrijkste focus.

News

GDPR is geen Buzzword maar een concreet feit. Maar het belang van GDPR op de bedrijfsvoering is voor elk bedrijf anders.
Incrius ondersteunt bedrijven in het detecteren van de vereisten en het implementeren van de gepaste maatregelen om zo in lijn te zijn met de nieuwe regelgeving.