Case

Itineris - Performante storageomgeving

16 | 11 | 2016
Groei zorgt voor groeipijn. Performantieproblemen rond storage verplichtten Itineris de opslagomgeving te herbekijken. Het bedrijf rekende daarbij op de kennis en ervaring van Incrius. Een nieuwe storageomgeving en een nieuw netwerk bezorgen Itineris vandaag de performantie die het bedrijf nodig heeft.
Itineris is een gespecialiseerde dienstenleverancier voor nutsbedrijven. Klanten als GDF Suez, Eneco, E.ON maken gebruik van de softwaretoepassingen van Itineris. Het hoofdkwartier van Itineris is gevestigd in Deurle, bij Gent. Daarnaast heeft het bedrijf ook een kantoor in Atlanta, in de Amerikaanse staat Georgia. Incrius heeft het indrukwekkende groeitraject van Itineris van nabij gevolgd. Het bedrijf was als IT-partner onder meer verantwoordelijk voor de complete virtualisatie van het serverpark van Itineris.

Intussen heeft Incrius ook de storageomgeving van Itineris afgestemd op de nieuwe behoeften van het bedrijf. “De oude storage voor de databases van onze ontwikkelaars voldeed niet meer”, zegt Jeroen Braekeveld, System Administrator bij Itineris. “De responstijden namen voortdurend toe.” Het performantieprobleem dreigde de werking van het bedrijf echt in gevaar te brengen. “Wanneer iemand een opdracht opstartte op de schijven - bijvoorbeeld een database restore - dan gebeurde het dat enkele tientallen andere medewerkers niets meer konden doen. We moesten vervolgens uitzoeken welke opdracht er was gegeven en die trachten te onderbreken: een heel gedoe, met alleen maar frustratie en tijdverlies.”

Nieuwe kijk

Itineris kon het performantieprobleem nog een tijdlang omzeilen door opdrachten met een zekere load na de kantooruren te plannen. “Maar we wisten dat we snel naar een grondige oplossing moesten gaan.” Itineris sprak daarom IT-partner Incrius aan. Het bedrijf wilde een nieuwe oplossing voor zijn ontwikkelaars, zonder al te veel toeters en bellen, maar performant voor de behandeling van ruwe data. Na een grondige behoeftebepaling samen met Incrius en een vergelijkende studie kwam Fujitsu als meest geschikte oplossing uit de bus. “We wilden uiteraard meer performantie”, zegt Jeroen Braekeveld, “maar ook een andere kijk op het geheel. De combinatie van die twee elementen vonden we bij Fujitsu.” Incrius implementeerde de oplossing.
De nieuwe omgeving kreeg onderdak in één rack. Ze omvat in principe ruimte voor 60 TB storage. Itineris gebruikt die capaciteit bij RAID 10, wat voor een hoogperformante oplossing zorgt met een reële omvang van ongeveer 30 TB. “We gebruiken drie types schijven”, vervolgt Jeroen Braekeveld. “We hebben 5 à 6 TB op SSD. Daarnaast beschikken we over 224 SAS-schijven van 300 GB. Voor de pure storage gebruiken we 12 SATA-schijven van 2 TB.” SSD en SAS bevinden zich in één storage pool. Het beheer gebeurt op basis van de Fujitsu Storage Eternus DX500 S3 controller, met daarop de Fujitsu Storage Eternus SF Storage Cruiser software. Die tool analyseert het gebruik van de data en stelt vervolgens voor - automatisch, halfautomatisch of manueel - waar de data het best een plaats kan krijgen.

Stabiliteit en performantie

Met de investering in storage wil Itineris zijn consultants en ontwikkelaars een omgeving aanbieden die hun activiteiten optimaal ondersteunt. Een performante en veilige werkomgeving vormt daarbij een must. “Met de nieuwe storageoplossing zitten we weer voor een hele tijd goed. Het onderhoudscontract loopt vijf jaar. Uiteraard zullen onze behoeften gedurende die periode verder evolueren. Maar indien nodig kunnen we makkelijk uitbreiden. Het rack biedt momenteel nog zowat één derde vrije ruimte.”
Samen met de storage installeerde Incrius bij Itineris ook een nieuw 10 Gbit-netwerk (op basis van Brocade-technologie), naast nieuwe SQL- en ESX-servers. Het geheel zorgt voor een sterke, performante omgeving, vakkundig van alle oude bottlenecks ontdaan. Incrius bood daarbij het voordeel dat het bedrijf de betrokken IT-omgeving door en door kent. “Het hele traject had een doorlooptijd van ongeveer zes maanden”, zegt Jeroen Braekeveld. “Incrius heeft daarbij voor de nodige begeleiding gezorgd, vanaf de definiëring van onze behoeften, tot de uiteindelijke implementatie. De rol van Incrius was cruciaal. Het bedrijf bracht kennis en ervaring aan waar we intern niet over beschikken.” Over het eindresultaat toont Itineris zich alvast erg verheugd. “De stabiliteit en performantie zijn nu helemaal terug.”

Itineris
Jeroen Braekeveld - System Administrator
www.itineris.be

Iedere maand tips & advies in jouw mailbox betreffende onze bedrijfscontinuïteit en andere oplossingen?

Referenties

Onze klanten zijn, naast het volledige Incrius-team, ons dierbaarste bezit. Ze vertellen zelf hoe onze diensten hun noden invulden en welke impact dit had op hun organisatie.
Meet us

Ons bedrijf is gelegen in Laarne. Incrius levert diensten in heel België met Vlaanderen als belangrijkste focus.

News

GDPR is geen Buzzword maar een concreet feit. Maar het belang van GDPR op de bedrijfsvoering is voor elk bedrijf anders.
Incrius ondersteunt bedrijven in het detecteren van de vereisten en het implementeren van de gepaste maatregelen om zo in lijn te zijn met de nieuwe regelgeving.