Het belang van lifecycle management in kostenbeheersing.

Kostenbeheersing via lifecycle management

Lifecycle management = IT-investeringen afstemmen op bedrijfsdoelen

Een lifecycle management strategie of levenscyclusbeheer is een dynamische oefening die misschien wel wat energie vraagt, maar waarvoor je op lange termijn dubbel en dik beloond wordt. Het is een manier van werken met als doel de efficiëntie te verbeteren, kosten te verlagen, de time-to-market te versnellen en duurzaamheid te verbeteren.  Bovendien bevordert het de communicatie en samenwerking binnen organisaties.

Om dat te realiseren moet er bij de keuze voor een oplossing steeds stilgestaan worden bij de huidige kost, toekomstige investeringen, onderhoud, licenties, levensduur, verwachte groei van het bedrijf enzovoort en moet deze gedachtegang regelmatig herhaald worden.

We zoomen even in op de vele voordelen van lifecycle management.

1) Kostenbesparing: Het helpt organisaties te voorkomen dat ze te veel uitgeven aan technologie door ervoor te zorgen dat ze alleen investeren in wat noodzakelijk is en wanneer het noodzakelijk is.

2) Beveiliging en naleving: Regelmatige updates en onderhoud door het levenscyclusbeheerproces betekenen dat systemen minder kwetsbaar zijn voor beveiligingsdreigingen en dat naleving van regelgeving wordt gehandhaafd.

3) Verbeterde productiviteit: Ervoor zorgen dat technologie altijd up-to-date en efficiënt draait, leidt tot minder storingen en een hogere productiviteit in de hele organisatie.

4) Strategisch activatiebeheer: Technologie wordt niet alleen beheerd als een set hulpmiddelen, maar als strategische activa die bijdragen aan het algehele succes en de groei van het bedrijf.

5) Geoptimaliseerde IT-omgeving: Levenscyclusbeheer brengt technische kennis, bedrijfsprocessen, engineering en financiële diensten samen in een coherent model, waardoor de IT-omgeving  geoptimaliseerd wordt.

6) Proactief beheer: Het maakt proactief en systematisch aanpakken van IT-infrastructuur, budget en lange termijnbeheer mogelijk, waardoor correcte aankoopbeslissingen en verstandig beheer van technologie-investeringen mogelijk zijn.

7) Aanpasbaarheid: Organisaties kunnen zich sneller aanpassen aan veranderende behoeften en hun technologie tijdig upgraden, waardoor veroudering wordt vermeden.

 

Slaan VMware klanten beter een nieuwe weg in?

Wie vandaag VMware-oplossingen gebruikt, werd of zal binnenkort met een sterk verhoogde licentiekost geconfronteerd worden. VMware focust vooral op virtualisatie, een technologie die het mogelijk maakt om meerdere virtuele machines (VM’s) op eenzelfde fysieke server te draaien. Zo kunnen verschillende besturingssystemen tegelijkertijd naast elkaar draaien, wat leidt tot meer flexibiliteit, schaalbaarheid, efficiëntie, energie- en dus ook kostenbesparing.

Broadcom kwam midden december 2023 met een zuur eindejaarsgeschenk. De boodschap luidde als volgt: “VMware End Of Availability of Perpetual Licensing and SaaS Services”. Je aflopende licenties gewoon verlengen zal met andere woorden niet lukken en het alternatief is prijzig, héél prijzig. Bedrijven die aan lifecycle management doen, zijn intussen misschien overgestapt naar een alternatief, dat beter aansluit bij hun noden en budget.

Misschien een goed moment om even terug te kijken naar welke doelstellingen je onderneming precies heeft en waarom je initieel voor VMware koos. Er zijn intussen, afhankelijk van je bedrijfssituatie, wel al alternatieven op de markt: 

Alternatieve oplossingen voor VMware
Incrius divider

Hoe kan lifecycle management je keuze ondersteunen?

Door op regelmatige basis je business-eisen te herevalueren en daar je ICT strategie op af te stemmen, evolueert je volledige omgeving mee. Vergeet dan ook je specifieke vereisten zoals workload types hier niet mee op te nemen. Legacy systemen – zoals virtuele machines met oude operatingsystemen of verouderde applicaties – moeten veelal als eerste aangepakt worden om een omschakeling naar een ander platform mogelijk te maken.

VMware ondersteunt nog steeds een breed scala aan operatingsystemen en applicatietypes. Daarmee blijft het voor sommige bedrijven nog steeds bruikbaar of zelfs essentieel, ondanks de hoge kost. Maar het is belangrijk om te weten en erbij stil te staan dat er in veel gevallen alternatieven zijn. Waar Microsoft Remote Desktop of VDA bij bedrijven een volwaardig alternatief blijkt voor Citrix, is Microsoft HyperV zeker een goede keuze om VMware te vervangen.

Meer weten over lifecycle management of wat Microsoft HyperV voor jou kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op en laat je begeleiden.